Site specifics | Anna Piotrowska | Anna Wytych-Wierzgacz

“Ogród odnaleziony w ruchu”, Anna Piotrowska

Sobota 19.06.2021, godz. 13:00
Niedziela 20.06.2021, godz. 13:00

Park Branickich, mostek na alei od strony wejścia z ul. Akademickiej

“Geometrycznie”, Anna Wytych-Wierzgacz

Sobota 19.06.2021, godz. 13:45

Park Planty, schodki przy fontannach

Niedziela 20.06.2021, godz. 13:45

(UWAGA ZMIANA!) Schody przed Teatrem Dramatycznym im. Aleksandra Węgierki

Fot. M. Zakrzewski

Projekt site specific to performance związany z konkretnym miejscem miasta. W ramach Festiwalu Kalejdoskop 2021 zapraszamy na dwa projekty, realizowane przez studentów i kadrę dwóch ważnych w Polsce uczelni tanecznych. Zaproszeni artyści podczas festiwalu stworzą projekt taneczno/ruchowy wpisujący się w konkretne miejsce topografii Białegostoku.

Projekty będą realizowane przez studentów i absolwentów:

  • Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
  • Wydział Teatru Tańca w Bytomiu, Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie
  • pod kierunkiem Anny Wytych-Wierzgacz oraz Anny Piotrowskiej

Tancerzom towarzyszyć będzie muzyka na żywo w wykonaniu:

  • Tomasza Witka -trabka, flugellhorn
  • Jakuba Muszyńskiego – trąbka,
  • Łukasza Tołoczko – puzon,
  • Patrycjusza Pura – saksofon.

Projekty będzie można również zobaczyć na trasie spaceru „Roztańczony Białystok”.

Zapraszamy.

 


Anna Piotrowska – Anna Piotrowska / Warszawa / Bytom – Doktor w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie rytmiki i tańca, choreograf, reżyser, nauczyciel tańca współczesnego, tancerka, Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Tańca – eferte, założycielka “mufmi” w Warszawie (1995 r). Od 1996 r. stworzyła 120 autorskich choreografii i przedstawień. Obecnie dyrektorka Teatru Rozbark i prodziekan Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie. Otrzymała nagrodę Województwa Śląskiego „Złotą Maskę 2016” za całokształt pracy, za reżyserie i choreografie spektakli dla Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK w 2015 r. Pomysłodawczyni i koordynatorka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych programów edukacyjno-kulturalnych. We wrześniu 2015 r. spektakl w reżyserii Anny Piotrowskiej i wykonaniu Łukasza Pawłowskiego „toniejestpostawartystyczna! czyli premiery nie będzie!” zdobył Grand Prix XIII Ogólnopolskiego Przeglądu Monodramu Współczesnego w Warszawie i Nagrodę Główną 3. Koszalińskich Ogólnopolskich Dni Monodramu. Spektakl „bless the king_nieliryczna pieśń” otrzymał nagrodę na Festiwalu SzekspirOFF 2018 w Gdańsku. Artystycznie Piotrowska zainteresowana jest  improwizacją i pogłębianiem świadomości ciała i umysłu jako narzędzia zwielokrotnionej, wielofunkcyjnej obserwacji. Poszukuje relacji obiektywnego ciała w kategorii, którą nazwała „onebodyspacerecognizer”. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniem pracy procesowej odkrywając m.in. narzędzia zgłębiające laboratoryjną pracę nad tekstem, kreacją postaci, jak również wzmacniając doświadczenia w podwyższonych stanach ciała i umysłu, poprzez działanie na  wyobrażeniach i emocjach, które wpływają na kreację ruchu i poszukiwanie kanałów energetycznych uwalniających sam taniec.

Anna Wytych-Wierzgacz – obroniła doktorat w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki muzyczne na Akademii Muzycznej im.Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi; magisterium i licencjat na specjalności Taniec, Wydziału Sztuk Scenicznych Uniwersytetu Paris VIII (Paryż, Francja); posiada dyplom tancerza zawodowego przyznawany przez Związek Artystów Scen Polskich; uczestniczyła w intensywnym kursie techniki Marthy Graham Summer Intensive w Martha Graham Center of Contemporary Dance w Nowym Jorku; w latach 1990-2005 była tancerką Teatru Tańca ALTER (chor. Witold Jurewicz); w ostatnich latach tańczy w spektaklach swojego autorstwa oraz Tomasza Wierzgacza, tworzy spektakle oraz działania performatywne z tancerzami i aktorami; współpracuje z rzeźbiarką Magdą Grzybowską (ASP we Wrocławiu) tworząc instalacje i sytuacje przestrzenno – ruchowe oraz spektakle łączące ruch – obiekt i dźwięk; uczy przedmiotów związanych z ruchem scenicznym, choreografią i technikami tańca w Studium Animatorów Kultury w Kaliszu oraz w Instytucie Choreografii i Technik Tańca na Akademii Muzycznej w Łodzi. 

Tomasz Witek – trabka, flugellhorn- urodził się 16 grudnia 1973r. w Stalowej Woli. Od najmłodszych lat interesował się muzyka, uczęszczał do klasy chóralnej i śpiewał w chorze śp. Stanisława Steczkowskiego “Cantus ” w Stalowej Woli. Grę na trąbce rozpoczął w miejskiej orkiestrze dętej pod kierunkiem Mieczysława Parucha, następnie chodził do szkoły muzycznej w Stalowej Woli w klasie Marka Sękiela, a następnie  w Rzeszowie w klasie Janusza Szęcha i Józefa Nawojskiego. W roku 1998 ukończył studia na Białostockiej Filii AMFC (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) pod kierunkiem Krzysztofa Bednarczyka. Od 1996r. jest nauczycielem trąbki w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku, gdzie prowadzi również zespoły (big-band, small-band, zespół fanfarowy, kwartety trąbkowe i inne grupy instrumentalne I i II stopnia). Tomasz Witek współpracował z wieloma ośrodkami muzycznymi i kulturalnymi na terenie całego kraju. Brał udział w wielu projektach artystycznych o zróżnicowanym stopniu i stylu muzykowania (festiwale, konkursy , koncerty, odbywał tournee po Europie oraz poza jej granicami współpracując z wieloma znanymi artystami). Od roku 2006 jest pedagogiem na UMFC wydział VII w Białymstoku, gdzie prowadzi Big-Band. Od 1995 roku jest trębaczem Opery i Filharmonii Podlaskiej.

PRZED UDZIAŁEM W WYDARZENIACH FESTIWALU ZAPOZNAJ SIĘ Z WARUNKAMI UCZESTNICTWA ZWIĄZANYMI Z PANDEMIĄ COVID-19 DOSTĘPNYMI TUTAJ

Fot. M. Zakrzewski
Fot. M. Zakrzewski